Warning: stream_socket_client(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/findmine/public_html/_includes/minecraft.php on line 48

Warning: stream_socket_client(): unable to connect to tcp://kekecrafteam.serverminer.com:26022 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known) in /home/findmine/public_html/_includes/minecraft.php on line 48
KEKECRAFTEAM - Find Minecraft Servers

KEKECRAFTEAM

Slovenski server z več kot 40 igrami, ekonomija prodaja z /sell in /warp shop
imamo tudi shop za Vip in normlen svet Creative.Zascita z residence vsa navodila tudi video na /warp zascita. Seveda imamo tudi pravila kot na vsakem normalnem stržniku torej naša so dosegljiva na /rules
Vsakdo ki se nam pridruži praviloma naj bi prvo prebral pravila sicer pa server deluje že skoraj več kot 2 leti kmalu bo tudi 3.
Dropparty imamo ponavadi kar ob Slovenskih praznikih sicer bi bili prepogosti.
Vsekakor na serverju ni težko shajati saj imate na začetku 550$ in ob prvi registraciji precej dober stuff tako da si stuff lahko takoj zavarujete. Na voljo pa va, je tudi /kit tools /kit dtools vsi kiti so lastnoročno narejeni saj takih ni nikjer in so posodobljeni nov /kit armor ki je na voljo za vse, vseh /kit je trenutno 8.
Server ponuja veliko stvari glede na to da ima Survival, Creative, Minigames, in veliko drugega poleg tega primerno zascito, veliko delamo tudi na varnosti igralcev zato je marsikomu neprijetno saj kršitelje ko je treba občasno tudi najdemo in ne sedimo križem rok temveč delamo kar najbolje kolikor je v naši moči pa lepo igranje vam želi staff.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Google translate XD
Slovenian server with more than 40 games, Economics sale with / sell and / warp shop
We have also shop for Vip and normal world Creative. Protection with Residence, all the instructions on the video / warp zascita. Of course we also have rules like any normal sserver therefore we have available at / rules
Everyone who joins us, as a rule should first read the rules, otherwise the server operates almost more than 2 years will soon also third.
Dropparty we usually what the Slovenian Holidays otherwise would have been too frequent.
In any case, the server is not hard to get along because you have $ 550 at the beginning and at the first registration of pretty good stuff so you can immediately protect your stuff. Available in a while, its also / kit tools / kit dtools all are a self-made ​​as such nowhere and are updated new / kit armor that is available for all, all kits is currently 8
Server offers a lot of things about this that has Survival, Creative, Minigames, and much else besides that adequate protection, a lot of work on the safety of players so it is uncomfortable for many people as offenders when it comes to occasionally found and not sit idly by but what we do best as far as we can but wish you a nice playing staff.

Vote Add to favorites Share on Facebook

Comments Cancel

Log in or sign up to write a comment

Votes on this Server

0 this month 2 total

Server Information

IPkekecrafteam.serverminer.com:26022
Version1.8.7
Statusinactive
Players 0/0
Added byxXKEKECXx
Facebook Score0 (0 clicks / 0 shares / 0 likes)

Users Graph

Past day | week | month
graph
graph
graph

Server Banner

Get code

Copyright © 2020. APC Technology Group. All Rights Reserved.